aktywuj dobro fundacja bless samotne matki
– projekt –

aKTYWUJ DOBRO

Aktywuj DOBRO to praktyczne działania motywowane szczerą miłością do drugiego człowieka. 

Wierzymy, że dawać znaczy pomnażać, a DOBRO to nie tylko popularny slogan. Wiemy, że każdy ma w sobie ogromne pokłady DOBRA – my tylko poprzez swoje działania i zapraszanie do współpracy pomagamy je aktywować. Z założenia nie odmawiamy pomocy, ale poprzez indywidualne podejście – szukamy rozwiązań. Aktywując Dobro dotarliśmy do miejsca, w którym skupiamy się na pomocy Sierotom Społecznym, Samodzielnym Matkom i Wdowom, oraz we współpracy z Fundacją Wszystko jest Możliwe niesiemy pomoc dla Pakistanu. 

pakistan fundacja bless
– projekt –

POMOC DLA PAKISTANU

W 2020 roku podjęliśmy współpracę z Fundacją Wszystko Jest Możliwe (link w nazwie), która zajmuje się wielopłaszczyznową pomocą dla Pakistanu. Swoje siły połączyliśmy szczególnie w obszarze wykupu całych rodzin z niewoli.


Brick kiln (fabryki cegieł) to przykład współczesnego przejawu niewolnictwa. Pracują w nich ludzie, którzy zaciągnęli dług u bogatych właścicieli fabryk, zwykle na leczenie członka rodziny lub na posag dla córki. Kiedy nie są w stanie oddać pieniędzy, trafiają do fabryki cegieł, aby odpracować dług. System jest jednak tak skonstruowany, aby im się to nigdy nie udało. Wpadają w pułapkę ekonomiczną, z której przez całe życie nie mogą się wyplątać. Ich obciążenia przechodzą na dzieci. Każda z fabryk posiada ok. 60 rodzin, które na jej terenie mieszkają, pracują, chorują i umierają. Wbrew prawu pracują tam także małe dzieci, które nie chodzą do szkół.

Uwalniamy rodziny za sprawą tego, że spłacamy ich dług u właścicieli fabryk. Następnie zapewniamy im miejsce do zamieszkania, dorosłym  pracę, a dzieci posyłamy do szkół. W taki sposób rozpoczynają nowe życie.

Jeśli chcesz NIEŚĆ WOLNOŚĆ razem z nami – odezwij się do nas!

rodzinny dom dziecka fundacja bless
– projekt –

RODZINNY DOM DZIECKA

Każdy z nas urodził się po to by kochać i być kochanym. Miłość, poczucie bezpieczeństwa, stabilność emocjonalna to coś czego dzieci od najmłodszych lat potrzebują najbardziej.  W tej chwili na obszarze całego powiatu pozbawionych stabilności pozostaje blisko 1300 dzieci. Większość z nich przebywa w pieczy zastępczej, pogotowiach opiekuńczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka, itd.

Rodzinny Dom Dziecka (RDD) to jedna z form pieczy zastępczej, stworzona dla osieroconych lub pozbawionych opieki rodzicielskiej dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Jest organizowana najczęściej w miejscu zamieszkania Rodziców Zastępczych. W swojej formie sprzyja prawidłowemu rozwojowi dziecka, ponieważ najbliżej odzwierciedla obraz rodzinnego domu. Opiekunami są rodzice zastępczy, czyli mama/ciocia i tata/wujek.

Obecnie w powiecie funkcjonuje 5 rodzinnych domów dziecka, które zapewniają opiekę dla blisko 40 dzieci stanowiąc jednocześnie bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci w tej sytuacji. Naszym marzeniem jest tworzenie kolejnych Rodzinnych Domów Dziecka!

Więcej informacji wkrótce.