– projekt –

BLESS ART

Janusz Kokot urodził się w Kaliszu w 1960 r. Studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Uprawia malarstwo i rysunek. W latach 1988 – 2020 zrealizował 19 wystaw indywidualnych. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jest laureatem 13 nagród i wyróżnień w konkursach ogólnopolskich.

AFROBIOGRAFIA

Afrobiografia Janusza Kokota jest książką o wielu wątkach. To obraz egzotycznej kultury widzianej moimi oczami, artysty, emigranta z wyboru, który postanowił na kilka lat zamieszkać wraz z rodziną na równiku po to, by zbudować tam schronisko dla bezdomnych. Afrobiografia jest dowodem na to, że warto wierzyć i działać na rzecz słabych i potrzebujących, gdyż to staje się żródłem satysfakcji, radości i duchowego bogactwa dla obdarowanych, i dla darczyńców.