izrael fundacja bless
– projekt –

IZRAEL

„Będę błogosławił tym, którzy tobie będą błogosławić
a tych, którzy przeklinają ciebie, będę przeklinać.
W tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi.“
Księga Rodzaju 12:3

Opierając się na słowie, które Bóg wypowiedział do Abrama chcemy być tymi, którzy błogosławią Izrael w praktyczny sposób.
Wierzymy, że ci którzy błogosławią Izrael również otrzymają błogosławieństwo. Te słowa wypowiedziane wieki temu w Charanie urzeczywistniały się w dziejach Izraela. Przez posłuszeństwo jednego człowieka – Abrama – Izrael stał się błogosławieństwem dla wszystkich narodów ziemi.
Żydzi od zawsze wywierali wpływ na całe społeczeństwa, kulturę, wartości, naukę, sztukę, ekonomię. Ich osiągnięcia w dziedzinie medycyny, chemii i innych nauk stały się praktycznym błogosławieństwem dla ludzi różnych narodowości. Choć Żydzi stanowią tylko 0,25% ludności świata, to są posiadaczami aż 27% nagród Nobla w naukach ścisłych i 28% nagród w dziedzinie medycyny. Ich wpływ na dzieje ludzkości jest nieoceniony.
To niesamowite, ile dobrego może przynieść posłuszeństwo jednego człowieka! W tym przypadku Abrama, o którym Bóg powiedział:

W twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi,
dlatego że posłuchałeś mojego głosu.

Księga Rodzaju 22:18

Biorąc pod uwagę Boże słowa i wspomniane wyżej fakty, możemy świadomie stanąć pośród tych, którzy błogosławią i są błogosławieni.

Projekt Izrael obejmuje szeroki zakres działań:

 • Błogosławieństwo poprzez modlitwę i wstawiennictwo za Naród Wybrany
 • Udział w biblijnym Święcie Namiotów w Jerozolimie
 • Propagowanie idei pozytywnego stosunku do Narodu Żydowskiego
 • Działania uświadamiające i uwrażliwiające Polaków na tematy związane z holokaustem oraz mające zapobiec podobnym sytuacjom
 • Współfinansowanie i współtworzenie różnych przedsięwzięć na rzecz społeczności żydowskiej

Dołącz do nas! Błogosław Izrael i bądź błogosławiony przez Boga Izraela!

„Niech ci z Syjonu błogosławi Pan!
Oglądaj szczęście Jerozolimy,
Ciesz się nim przez wszystkie dni swojego życia!
…Pokój Izraelowi!“
Psalm 128:5-6

izrael fundacja bless
– projekt –

SUKKOT

„Wszyscy pozostali spośród wszystkich narodów,
które wyruszyły przeciwko Jerozolimie,
będą przychodzić od roku do roku,
by oddawać pokłon Królowi, Panu zastępów
i obchodzić Święto Namiotów”
Zachariasza 14:16

Zapraszamy Cię do współudziału w niezwykłym wydarzeniu jakim jest Święto Sukkot, nazywane „czasem radości”. Jest to trwające siedem dni ciągłe świętowanie i dziękczynienie za Bożą obecność, przychylność, zaopatrzenie, błogosławieństwa. Kończy się ósmego dnia wielkim zgromadzeniem, które jest proroczą zapowiedzią tego, że przed Bogiem zgromadzą się wszystkie narody.

Udział w Święcie Sukkot jest nie tylko wspaniałą okazją do tego, aby zwiedzić Jerozolimę, poznać żydowską kulturę i obyczaje. Przede wszystkim jest to czas, w którym będziesz miał okazję do głębszego zrozumienia Pisma Świętego i poznawania Boga, który jest Bogiem Izraela. Podczas tego święta przez 24 godziny przez 7 dni trwa nieustanna modlitwa i uwielbienie. Możesz stać się częścią tego wydarzenia i dołączyć do zespołów, które modlą się i uwielbiają Boga w Domu Modlitwy w Jerozolimie.

israel fundacja bless
– projekt –

MENORA

„Będę błogosławił tym, którzy tobie będą błogosławić;
a tych, którzy przeklinają ciebie, będę przeklinać.
W tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi.”
Rdz 12:3

Opierając się na słowie, które Bóg wypowiedział do Abrama chcemy być tymi, którzy błogosławią Izrael w praktyczny sposób.
Jako Kościół z pogan możemy świadomie błogosławić Izrael w siedmiu obszarach:

 1. Błogosław Mój lud – Rdz 12:3
 2. Pocieszaj Mój lud – Iz 40:1-2
 3. Troszcz się o Mój lud – Rz 15:25-27
 4. Módl się o Mój lud – Ps 122:6 / Iz 62:6-7
 5. Identyfikuj się z Moim ludem – Rz 11:16-18
 6. Pobudzaj Mój lud do współzawodnictwa – Rz 11:11
 7. Ogłaszaj zbawienie Mojemu ludowi – Rz 1:16 / Iz 40:2 / Iz 52:7
wolność od ubóstwa fundacja bless
– projekt –

ŻYCIE

PROJEKT ŻYCIE to seria krótkich dokumentalnych filmów, opowiadających historie Żydów pochodzących z Polski, którzy pomimo swoich trudnych wojennych i powojennych doświadczeń, pomimo swojego wieku seniora, żyją pełną piersią, wytyczają sobie nowe cele, ciesząc się każdym kolejnym dniem.

Na dzisiaj pracujemy nad odcinkami: „Aktywny typ”, „Człowiek chce żyć”, „Nie jestem sierotą”, „Smak Polski”, „Kamienna rocznica 2020”.