O NAS

JESTEŚMY BŁOGOSŁAWIENI, WIĘC BŁOGOSŁAWIMY!

Niech Bóg okaże nam miłosierdzie i niech nam błogosławi,
niech okazuje nam swoją przychylność!
Niech w ten sposób ziemia pozna Twoją drogę,
a wszystkie narody Twoje zbawienie.

Ps 67:1-2

Jesteśmy grupą ludzi, która bardzo świadomie uczy się,
szuka i dociera do błogosławieństwa, które Bóg przygotował dla nas.

Od lat świadomie i celowo pracujemy ponaddenominacyjnie.
Pochodzimy z różnych wspólnot chrześcijańskich: protestanckich i katolickich.