O NAS

Działania Fundacji BLESS skierowane są na człowieka, żeby przenieść go na nowy, lepszy poziom funkcjonowania w życiu, przez uświadomienie w jakim jest miejscu, pokazaniu jego wartości i tożsamości, wsparciu jego zasobów, dodaniu do tego co już ma, żeby mógł wystartować w nowe.

CEL

WNOSIĆ REALNĄ WARTOŚĆ PRZENOSZĄCĄ LUDZI W NA WYŻSZY POZIOM ICH ŻYCIA