BĄDŹ BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM!

wybierz PROJEKT, który chcesz wesprzeć:
• poprzez SŁOWO błogosławieństwa nad projektem i wykonawcami
• poprzez CZYN finansowego wsparcia projektu i wykonawców

JESTEŚ CZĘŚCIĄ FUNDACJI BLESS

możesz być „UDZIAŁOWCEM” w projektach Fundacji BLESS!
Każda wpłata jest ważna i pomaga w realizacji założonych celów.
RAZEM mamy WPŁYW!

Bądź pewien, że będziemy traktować Cię jak UDZIAŁOWCA:
• błogosławić Cię i dziękować za Ciebie i za to, co robisz,
• na bieżąco przesyłać Ci informacje dotyczące wybranego przez
Ciebie Projektu oraz wszystkich działań Fundacji.


Wpłaty możesz dokonać w sposób tradycyjny za pomocą przelewu na konto bankowe (na dole strony),
podając w tytule „Darowizna na cele statutowe Fundacji Bless”.

Jeśli chcesz, podaj też cel szczegółowy darowizny (np. PROJEKT IZRAEL).
 
Możesz również skorzystać z szybkich płatności internetowych DotPay.

REGULAMIN DOKONYWANIA DAROWIZN